استمرار نقض حقوق بشر در عربستان

8 اسفند 1391 ساعت 16:25

استفاده ابزاری پادشاه عربستان از محاکم قضایی با هدف سرکوب فعالین حقوق بشری نگران کننده است.


به گزارش جبهه جهانی مستضعفین، موج بازداشت فعالین حقوق بشری در عربستان همچنان ادامه دارد.

مرکز حقوق بشر خلیج فارس اعلام کرد: گزارشات حاکی از آن است که مسئولین عربستان با پیگردهای قانونی و بازداشت، مدافعان حقوق بشر در این کشور را مورد تعرض قرار می دهند.

این مرکز با ابراز نگرانی شدید از اوضاع بحرانی این فعالین گفت: تمامی حامیان حقوق بشر در این کشور با اتهامات بی پایه و اساسی رو به رو هستند که صرفا با هدف جلوگیری از فعالیت های مسالمت آمیز آنان صورت می گیرد.

مرکز حقوق بشر خلیج فارس همچنین از تمامی مردم جهان خواست تا به منظور پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر در عربستان، درخواست های خود را به زبان انگلیسی و عربی برای سران این کشور ارسال کنند.


کد مطلب: 354

آدرس مطلب: http://mwfpress.com/vdcfijdmaw6dt.giw.html

جبهه جهانی مستضعفین
  http://mwfpress.com