پوستر/ با ناو آمریکایی چیکار کنیم؟

23 ارديبهشت 1398 ساعت 12:36

با ناو آمریکایی چیکار کنیم؟


جبهه جهانی مستضعفین _ با ناو آمریکایی چیکار کنیم؟
1- نابودش کنیم
2- به غنیمت برش داریم


کد مطلب: 83541

آدرس مطلب: http://mwfpress.com/vgljvieo.uqetxubffvszu.w.html

جبهه جهانی مستضعفین
  http://mwfpress.com